Program Matematičkih subota za 03.02.

Program Matematičkih subota za 3.2.

 

10.00. Bojan Bašić: Mala Fermaova i Ojlerova teorema

 

12.00. Petar Marković: Kvadratne kongruencije