Letnja praksa u Narodnoj banci Srbije za studente završnih godina

Narodna banka Srbije i ove godine, u periodu od 2. jula do 31. avgusta, tradicionalno organizuje letnju praksu za studente završnih godina fakulteta u Srbiji, kao i za državljane Republike Srbije koji studiraju na fakultetima u inostranstvu.

Na letnju praksu će biti primljeno do 47 studenata treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova. Naši studenti matematike i informatike se odlično uklapaju u tražene profile.

 

Tekst konkursa...