Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije školske prakse (nastavni predmet: Matematika i nastavni predmet: Informatika)

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu raspisuje javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije školske prakse (nastavni predmet: Matematika i nastavni predmet: Informatika). U prilogu su dati tekst oglasa kao i prijava koju zainteresovani kandidati treba da popune i predaju.