Prijavljivanje projekata u okviru programa EU - HORIZONT2020

Prvi pozivi za prijavljivanje projekata u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije HORIZONT2020 biće otvoreni 11.12.2013. godine.

 

Svi istraživači iz Republike Srbije, bez obzira na naučno zvanje mogu kao i do sada u FP7 Programu, na ravnopravnoj osnovi sa istraživačima iz EU da učestvuju u ovom programu kao koordinatori i/ili učesnici na projektu.