Na studijskim programima matematike i informatike ostalo slobodnih budžetskih mesta

Kako je na studijskim programima matematike i informatike ostalo slobodnih budžetskih mesta za upis studenata, položeni prijemni ispiti iz oblasti matematike sa drugih fakulteta će se priznavati kao da su položeni na PMF-u, pod uslovom da je na prijemnom dobijeno minimum 14 bodova.


Potrebno je podneti molbu za upis studentskoj službi zajedno sa potvrdom o osvojenim bodovima sa fakulteta na kome je prijemni položen, najkasnije do 11.7.