Informatika

Uvod

 

Studijski program "Informatika" na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu postoji još od 1979. godine. Tada je to bio jedan od prvih studijskih programa informatičkog usmerenja u Srbiji. Tokom vremena ovaj program je doživljao izmene u skladu sa brzim razvojom informatičke oblasti.

 

Struktura studijskog programa

 

Studijski program Informatika (oznaka: I) predstavlja osnovne akademske studije iz oblasti informatike na Univerzitetu u Novom Sadu, a koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu. Njihovo trjajanje je 4 godine, ukupna vrednost studija je 240 ESPB, a po njihovom završetku stiče se zvanje prvog stepena diplomirani informatičar. Postoji mogućnost završetka studija nakon 3 godine, u ukupnoj vrednosti 180 ESPB, pri čemu se stiče zvanje prvog stepena informatičar. Uslov za sticanje zvanja diplomirani informatičar je da student položi sve obavezne predmete predviđene programom, sakupi 240 ESPB poena, i odbrani završni (diplomski) rad. Uslov za sticanje zvanja informatičar je da student položi sve obavezne predmete predviđene programom iz prve tri godine studija i sakupi ukupno 180 ESPB poena. Plan studijskog programa sastoji se iz obaveznih predmeta, dva izborna modula: Računarske nauke i Informacione tehnologije i skupa izbornih predmeta.

 

Svrha studijskog programa

 

Svrha studijskog programa za sticanje zvanja informatičar (trogodišnji program), kao i zvanja diplomirani informatičar (četvorogodišnji program) je:

 

 • opšte obrazovanje informatičara, sposobnih za praktičan rad na računarima u privredi u svim fazama i ulogama tokom razvoja softvera, sa razumevanjem odnosa razvoja softvera sa drugim aspektima poslovanja i teorijskom osnovom.
 • obrazovanje informatičara za učestvovanje na razvoju i primeni softverskih sistema, kao i za rad u primeni informacionih tehnologija i računarskih nauka u obrazovanju, bezbednosti, zdravstvu i drugim oblastima ljudskog rada.
 • priprema za dalje studije u oblasti informacionih tehnologija i računarskih nauka. Izborom odgovarajućeg izbornog modula studijskog programa, student se već na osnovnim studijama može lagano specijalizovati ka opštijim poslovnim primenama (informacione tehnologije: informacioni sistemi, softversko inženjerstvo, upravljanje...) ili ka fundamentalnijim oblastima informatike (računarske nauke: sistemski softver, simulacije, računarske igre...).

Svrha studijskog programa za sticanje zvanja diplomirani informatičar (četvorogodišnji program), pored gore pomenutog, dodatno uključuje:

 • obrazovanje informatičara za sticanje savremenih, visokotehnoloških znanja koja se zahtevaju u informatičkoj industriji, za rešavanje praktičnih problema uz korišćenje naprednijih informatičkih tehnika.
 • priprema studenta za rad u nastavi iz oblasti informatike u osnovnim i srednjim školama.
 • prirpema za dalje studije i sticanje predznanja potrebnih za naučno-istraživački rad i dalje usavršavanje u tom smeru na univerzitetima i naučnim institutima.

Ciljevi studijskog programa

 

Ciljevi studijskog programa za sticanje zvanja informatičar (trogodišnji program), kao i zvanja diplomirani informatičar (četvorogodišnji program) su:

 • upoznavanje sa osnovnim informatičkim principima, metodama i tehnikama  potrebnim za rešavanje problema pomoću računara, kao i za primenu računara u različitim oblastima ljudskog delovanja.
 • usvajanje osnovnih znanja, metoda i tehnika o programiranju i programskim jezicima, programskim paradigmama (strukturiranom, objektno-orijentisanom, funkcionalnom i logičkom programiranju), algoritmima, operativnim sistemima, bazama podataka i informacionim sistemima.
 • upoznavanje sa osnovnim matematičkim disciplinama neophodnim za analizu, razumevanje, rešavanje problema, kao i za uspešnu primenu informatičkih principa i tehnika.
 • nadgradnju osnovnih informatičkih znanja naprednijim principima i tehnikama iz oblasti računarskih nauka, odnosno informacionih tehnologija.
 • priprema za uspešnu primenu informatičkih tehnika u praksi.
 • priprema za dalju nadgradnju znanja, kao teorijska i praktična podloga za usvajanje složenijih sadržaja iz oblasti informatike – tj. za dalje studiranje na diplomskim studijama.
 • razvoj visokog stepena apstraktnog, analitičkog i sintetičkog, logičkog mišljenja i razumevanje različitih stupnjeva apstrakcije u informatičkom domenu.
 • razvijanje inicijative i sposobnosti za samostalno rešavanje problema pomoću računara pravilnom upotrebom usvojenih informatičkih principa i tehnika.

Ciljevi studijskog programa za sticanje zvanja diplomirani informatičar (četvorogodiš-nji program), pored gore pomenutog, dodatno uključuju:

 • usvajanje naprednijih znanja iz oblasti informatike, uključujući oblasti softverskog inženjerstva, informacionih sistema, programskih jezika, veštačke inteligencije, metodike, pedagogije i teorijskih osnova informatike.
 • obrazovanje svestranih stručnjaka iz oblasti informatike, koji će biti u stanju da učestvuju u radu softverskih timova; da rade kao predavači u osnovnim i srednjim školama i da daju doprinos izučavanju informatičkih nauka.

Kompetencije diplomiranih studenata

 

Savladanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne, naučne i umetničke delatnosti.

 

Informatičar, odnosno diplomirani informatičar koji završi ovaj studijski program steći će:

 • sposobnost za analizu i sintezu
 • sposobnost za primenu znanja u praksi
 • sposobnost donošenja odluka
 • sposobnost učenja
 • znanje drugog jezika
 • uže-stručna znanja (informatika)

Diplomirani informatičar će, pored gore navedenog, biti pripremljen za:

 • samostalan i timski praktičan rad u razvoju softvera
 • uspešno izvođenje nastave informatike u osnovnim i srednjim školama
 • započinjanje naučno-istraživačke delatnostu na univerzitetima i naučnim institutima.