Informatika

Svrha studijskog programa

 

Svrha ovog studijskog programa je osnovno obrazovanje informatičara sposobnih za rad u privredi, u praktičnim fazama i ulogama tokom razvoja softvera.

 

Osnovni ciljevi studijskog programa

 

  • upoznavanje sa osnovnim informatičkim principima, metodama i tehnikama potrebnim za rešavanje problema pomoću računara, kao i za primenu računara u različitim oblastima ljudskog delovanja,
  • usvajanje osnovnih znanja, metoda i tehnika o programiranju i programskim jezicima, programskim paradigmama (strukturiranom, objektno-orijentisanom, funkcionalnom i logičkom programiranju), algoritmima, operativnim sistemima, bazama podataka i informacionim sistemima,
  • upoznavanje sa osnovnim matematičkim disciplinama neophodnim za analizu, razumevanje, rešavanje problema, kao i za uspešnu primenu informatičkih principa i tehnika,
  • nadgradnja osnovnih informatičkih znanja naprednijim principima i tehnikama iz oblasti računarskih nauka, odnosno informacionih tehnologija,
  • priprema za uspešnu primenu informatičkih tehnika u praksi,
  • priprema za dalju nadgradnju znanja, kao teorijska i praktična podloga za usvajanje složenijih sadržaja iz oblasti informatike – tj. za dalje studiranje na master studijama,
  • razvoj visokog stepena apstraktnog, analitičkog i sintetičkog, logičkog mišljenja i razumevanje različitih stupnjeva apstrakcije u informatičkom domenu,
  • razvijanje inicijative i sposobnosti za samostalno rešavanje problema pomoću računara pravilnom upotrebom usvojenih informatičkih principa i tehnika.