Integrisane akademske studije

DVOPREDMETNE NASTAVE PRIRODNIH NAUKA, MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

 

Ovaj studijski program je integrisani program u trajanju od pet akademskih godina i prilagođen je važećoj zakonskoj regulativi o zapošljavanju profesora u osnovnim i srednjim školama i usklađen sa politikom reformi visokog obrazovanja u Republici Srbiji.


Studijski program je modularno organizovan i čine ga sedam pojedinačnih modula:

 

  1. Biologija i hemija,
  2. Fizika i hemija,
  3. Biologija i geografija,
  4. Geografija i informatika,
  5. Fizika i informatika,
  6. Fizika i matematika i
  7. Matematika i informatika.

Svaki modul izgrađen je od bloka zajedničkih predmeta i po dva bloka predmeta iz određene naučno-stručne oblasti za koje se student opredeljuje. Izborni blok sastoji se od predmeta iz svih naučnih područja i zajednički je za sve module. Tokom studija student je obavezan da ostvari najmanje 300 ESPB (60 ESPB po studijskoj godini i 30 ESPB po semestru), a od toga najmanje 90 ESPB (30%) iz izbornih predmeta.

 

U zavisnosti od izabranog pojedičanog modula po završenom studijskom programu studenti stiču zvanje master profesor dvopredmetnih studija (moduli: biologija i hemija, biologija i geografija, fizika i hemija, geografija i informatika, fizika i informatika, fizika i matematika, matematika i informatika).


Stručnjaci koji završe ovaj studijski program osposobljeni su za:

 

  • rad kao dvopredmetni nastavnici u oblasti prirodnih nauka u osnovnom i srednjem stručnom obrazovanju,
  • rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima,
  • rad u stručn