Schneider Electric DMS NS

Zaposlite se u DMS-u

 

Schneider Electric DMS NS d.o.o. za elektroenergetski inžinjering, Novi Sad je visokotehnološka kompanija za softverski inžinjering koja se bavi istraživanjem, razvojem i softverskim inženjeringom u elektrodistributivnim sistemima – distributivnom menadžment sistemu (DMS). Ova kompanija je i deo naučno istraživačkog parka Univerziteta u Novom Sadu. Ima gotovo 600 zaposlenih i radi projekte praktično na svim kontinentima.

 

Schneider Electric DMS NS kompanija omogućava konstantno napredovanje u znanju i karijeri i usavršavanje u zemlji i u inostranstvu, u okviru poslova kompanije. Schneider Electric DMS NS je strateški partner sa kompanijom Microsoft, a to partnerstvo podrazumeva pristup najsavremenijim Microsoft tehnologijama, Microsoft kurseve i Microsoft sertifikate.

 

Pozivaju se zainteresovani studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji su se upisali na četvru ili petu godinu redovnih studija, a koji žele da u okviru DMS oblasti rade informatički projekat, seminarski rad, bečelor/master rad koji uključuje praktično sve oblasti softverskog inžinjeringa:

 

 • Baze podataka,
 • .NET programiranje,
 • Pisanje matematičkih algoritama,
 • Veštačka inteligenicja,
 • Data Mining,
 • Cloud computing,
 • Distribuirani sistemi
 • Real time sistemi
 • Web, …

vezano za oblast rada kompanije. Na ovaj način se studentima omogućuje sticanje praktičnih visokotehnoloških znanja iz oblasti koju studiraju. Pri izradi nekog od navedenih projekata/radova, studentima će biti dodeljen mentor sa PMF-a.

 

Schneider Electric DMS NS kompanija pored izrade pomenutih projekata i radova obezbeđuje:

 

 • Studentsku praksu,
 • Stipendije (različiti nivoi stipendiranja u zavisnosti od nivoa angažovanja i znanja studenta).

Sve ove aktivnosti podrazumevaju da će studenti koji su zainteresovani i koji pokažu odgovarajući nivo znanja i veština biti zaposleni u Schneider Electric DMS NS kompaniji nakon završetka studija gde bi primenjivali znanja stečena na studijama upotpunjena sa znanjima stečenim na izradi gore pomenutih radova i projekata.

 

Više informacija se može naći na sajtu kompanije www.schneider-electric-dms.com Pitanja, dodatne informatije i prijave treba poslati mejlom na adresu studenti@schneider-electric-dms.com.