Video materijal o studijama

Kratak film posvećen mogućnostima koje se pružaju na osnovnim studijama na Departmanu za matematiku i informatiku

 

 

Prilog u emisiji "Akademac" RTV-a posvećen studijama primenjene matematike na Departmanu za matematiku i informatiku