Computer Science 0

Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku - Computer Science 0.


Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi.


Časovi su BESPLATNI za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).


Nastava će se održavati u septembru a blagovremeno će termini biti objavljeni u vestima Deprtmana.


Predviđene teme:


  • Osnovni pojmovi u programiranju
  • Jednostruka i višestruka grananja
  • Određena iteracija
  • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
  • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
  • Poređenje iteracija
  • Naprednije kombinovanje naredbi