Doktorske studije

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu organizovane su doktorske studije (studije III stepena) – 480 ESPB (300 + 180)
 
Doktorske studije imaju trogodišnje studijske programe (180 ESPB) i završavaju se sa ukupno 480 ESPB odbranom doktorske disertacije, a mogu se upisati:

  • nakon završenih diplomskih (master) studija, odnosno sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8.00
  • nakon završenih magistarskih studija u trajanju od dve godine (na osnovu kojih im je ekvivalencijom priznato najmanje 300 ESPB).

Kandidat koji konkuriše za upis na doktorske studije matematike polaže prijemni ispit