Termini za prijavljivanje master radova iz oblasti informatike

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu održanoj dana 17. septembar 2012. godine Veće je podržalo odluku tri informatičke katedre o budućem načinu prijavljivanja i odbrane master radova iz oblasti informatike.

 

Za odbrane master radova iz oblasti informatike uvode se tri dvonedeljna termina godišnje, kao i tri termina godišnje za prijavu master rada.

 

 I terminII terminIII termin
Student podnosi predlog teme, mentora i inicijalni plan istraživanja master rada Kolegijumu informatičkih katedri najkasnije do: 15. oktobar 15. mart 15. jun
Nakon dobijenog mišljenja od Kolegijuma informatičkih katedri, student podnosi Veću Departmana prijavu master rada najkasnije do: 15. novembar 15. april 15. jul
Student brani master rad u jednom od termina za odbranu master radova: 15-30. januar 15-30. jun 15-30. septembar