Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Ispit iz predmeta "Istorija matematike"

vladimir.ciric: 2019-01-21 14:12:45
U januarskom ispitnom roku ispit iz predmeta "Istorija matematike" će se održati   28.01.2019. (ponedeljak) u 11h u sali 15 u prizemlju (u starom delu zgrade). Predmetni nastavnik dr Djura Paunić 

Nova verzija rasporeda Ispita

todoric: 2019-01-18 14:30:07
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za matematičke smerove.  

Veće 11.01.2019.

tijana.ivanovic: 2019-01-17 10:53:25
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 11.01.2019. godine prihvaćene su sledeće teme:

Raspored obavljanja sistematskih pregleda

gordana.ivanovic: 2019-01-16 13:44:55
Obavezni sistematski pregledi za studente I i  III godine našeg Departmana obavljaće se u periodu od 13.2.2019. - 25.2.2019. godine.Više informacija.....

I-BiDaaS - Workshop on Big Data Analytics

vladimir.ciric: 2019-01-11 17:13:16
Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, an I-BiDaaS’ project partner, is organizing a one-day workshop on Big Data analytics on January 22, 2019.

Nova verzija rasporeda ispita za matematičke smerove

tijana.ivanovic: 2018-04-04 14:57:05     izmena: 2019-01-11 10:16:56
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za matematičke smerove. Poslednja izmena 11.1.2019.  

Pripreme za prijemni ispit II ciklus

vladimir.ciric: 2018-12-31 08:15:11
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Departman za matematiku i informatiku organizuje pripremu za prijemni ispit.

Objavljene su nove verzije rasporeda pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove

vladimir.ciric: 2018-12-28 10:51:04
Objavljene su  nove verzije rasporeda pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove. Zadnja izmena 28.12.2018.