Algebra i teorijsko računarstvo

 

Šef katedre: Igor Dolinka

 

Spisak članova katedre