Istorijat

Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja jedan od pet departmana Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Međutim, matematika je na Univerzitetu u Novom Sadu prisutna praktično od samog njegovog osnivanja 1954. 
 
Naime još 1954. godine je osnovana Grupa za matematiku pri Filozofskom fakultetu. Nastava se tada održavala samo na jednom smeru na kojem su studirali budući profesori matematike, a u prvoj generaciji bilo je upisano 66 studenata. Osim na Filozofskom fakultetu, matematika se kao poseban predmet slušala i na Poljoprivrednom, Tehnološkom i Mašinskom fakultetu. 
 
Prva predavanja na Grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta počela su 1969. godine kada je i sam fakultet osnovan. Tada je bilo angažovano četiri nastavnika, osam asistenata i tri honorarna nastavnika, a prvu godinu studija upisalo je 89 sutdenata, još uvek po nastavnom planu i programu Filozofskog fakulteta.
 

Departman za matematiku i informatiku u svom sadašnjem obliku postoji od 1976. godine, od kada se intezivno razvija, kako u nastavnom, tako i u naučnom smislu.