msc Zoranka Desnica

istraživač saradnikkancelarija: novi deo / 6, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-
e-mail: zoranka.desnica@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -