msc Vlado Uljarević

asistentAlgebra i teorijsko računarstvo


kancelarija: novi deo / 4, zgrada DMI&DF
telefon: (485)
e-mail: vlado.uljarevic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -
konsultacije: prema ličnom dogovoru