msc Vlado Uljarević

asistentAlgebra i teorijsko računarstvo


kancelarija: prizemlje / 14, zgrada DMI&DF
telefon: (485)2796
e-mail: vlado.uljarevic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -
konsultacije: prema ličnom dogovoru