msc Tijana Vislavski

asistent



Računarske nauke


kancelarija: treći sprat / 59, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2877
e-mail: tijana.vislavski@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -
konsultacije: utorak od 11:30 i sreda od 15:00