Tamara Đurašinović

viši laborantRačunski centar


kancelarija: novi deo / 3, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2872
e-mail: tamara.barjaktarovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -