dr Arpad Takači

redovni profesorPrimenjena analiza


kancelarija: drugi sprat / 46, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2866
e-mail: takaci@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~takaci/
konsultacije: -