dr Miloš Savić

docentRačunarske nauke


kancelarija: novi deo / 8, zgrada DMI&DF
telefon: (485)
e-mail: svc@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~svc/
konsultacije: Termini konsultacija od 01.06.2018. do 15.10.2018. se zakazuju e-mailom.