dr Miloš Savić

docentRačunarske nauke


kancelarija: novi deo / 8, zgrada DMI&DF
telefon: (485)
e-mail: svc@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~svc/
konsultacije: Konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije sreda od 10:00 i četvrtak od 12:00