dr Siniša Crvenković
Algebra i teorijsko računarstvo


kancelarija: / 34, zgrada
telefon: (485)-2859
e-mail: sima@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~sima/