msc Sanja Ružičić

asistentAnaliza, verovatnoća i diferencijalne jednačine


kancelarija: prizemlje / 14, zgrada DMI&DF
telefon: (485)2796
e-mail: sanja.ruzicic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: https://personal.pmf.uns.ac.rs/sanja.ruzicic/
konsultacije: prema ličnom dogovoru