dr Sanja Konjik

vanredni profesorPrimenjena analiza


kancelarija: novi deo / 13, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2851
e-mail: sanja.konjik@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~sanja.konjik/
konsultacije: detaljne informacije se nalaze na ličnom sajtu