msc Samir Zahirović

istraživač saradnikkancelarija: prizemlje / 14, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2796
e-mail: samir.zahirovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: https://personal.pmf.uns.ac.rs/samir.zahirovic/