msc Samir Zahirović

asistentAlgebra i teorijsko računarstvo


kancelarija: novi deo / 6, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2796
e-mail: samir.zahirovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: https://personal.pmf.uns.ac.rs/samir.zahirovic/
konsultacije: -