msc Nikola Trkulja

asistentTeorijske osnove informatike


kancelarija: prizemlje / 14, zgrada DMI&DF
telefon: (485) 2796
e-mail: nikola.trkulja@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~nikola.trkulja/
konsultacije: sreda od 13.00 do 14.00 i četvrtak od 13.00 do 14.00