msc Nevena Ranković

saradnik u nastaviRačunarske nauke


kancelarija: treći sprat / 59, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2877
e-mail: nevenar@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~nevena.rankovic/
konsultacije: sreda od 11.30 do 12.30 i petak od 16.15 do 17.15