msc Nevena Ranković

asistentRačunarske nauke


kancelarija: treći sprat / 59, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2877
e-mail: nevenar@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~nevena.rankovic/
konsultacije: utorak od 14.45 do 15.45 i četvrtak od 08.00 do 09.00