msc Nevena Dugandzija

istraživač saradnikkancelarija: drugi sprat / 41, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2863
e-mail: nevena.dugandzija@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://personal.pmf.uns.ac.rs/nevena.dugandzija/
konsultacije: prema ličnom dogovoru