dr Milica Žigić

docentFunkcionalna analiza, geometrija i topologija


kancelarija: drugi sprat / 38, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2862
e-mail: mzigic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://personal.pmf.uns.ac.rs/milica.zigic/
konsultacije: detaljne informacije se nalaze na ličnom sajtu