dr Mirjana Mikalački

docentTeorijske osnove informatike


kancelarija: drugi sprat / 46, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2866
e-mail: mima@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~mima/
konsultacije: -