dr Miloš Stojaković

redovni profesorTeorijske osnove informatike


kancelarija: drugi sprat / 46, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2866
e-mail: milosst@gmail.com
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~milosst/
konsultacije: ponedeljak od 17.00 do 18.00 i petak od 18.00 do 19.00