msc Kristina Ago Balog

asistentAlgebra i teorijsko računarstvo


kancelarija: novi deo / 6, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2796
e-mail: kristina.ago@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -
konsultacije: -