msc Jovana Ivković

asistentRačunarske nauke


kancelarija: treći sprat / 59, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2875
e-mail: jovana.ivkovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://perun.pmf.uns.ac.rs/ivkovic/
konsultacije: prema ličnom dogovoru