msc Ivana Tojić

asistentAlgebra i teorijsko računarstvo


kancelarija: novi deo / 6, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-
e-mail: ivana.grkovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://personal.pmf.uns.ac.rs/ivana.grkovic/
konsultacije: -