msc Daniel Boršoš

stručni saradnikLaboratorija za razvoj informacionih sistema


kancelarija: prizemlje / 6, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2789
e-mail: daniel.borsos@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -