dr Boriša Kuzeljević

docentAlgebra i teorijsko računarstvo


kancelarija: drugi sprat / 27, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-
e-mail: borisha@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~borisha/
konsultacije: -