Bojan Milićević

laborantRačunski centar


kancelarija: prizemlje / 8, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-
e-mail: bojan.milicevic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -