dr Aleksandar Pavlović

vanredni profesorFunkcionalna analiza, geometrija i topologija


kancelarija: drugi sprat / 38, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2862
e-mail: apavlovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~apavlovic/
konsultacije: -