dr Anna Slivková

docentMatematička logika i diskretna matematika


kancelarija: novi deo / 6, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-
e-mail: anna.slivkova@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~anna.slivkova/
konsultacije: -