dr Aleksandra Klašnja-Milićević

docentRačunarske nauke


kancelarija: novi deo / 8, zgrada DMI&DF
telefon: (485)
e-mail: akm@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://perun.pmf.uns.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=41
konsultacije: ponedeljak od 13.15 do 14.15 i utorak od 10.00 do 11.00