Razvojne laboratorije

Razvojne laboratorije Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu su inovativne laboratorije za davanje usluga i ekspertiza.