Admissions and Enrollment

Na Departmanu za matematiku i informatiku možete upisati:

 

 

 

Kao pripremu za praćenje studijskih programa na Departmanu se oragnizuju pripremni kursevi :